Rynek ubezpieczeniowy w Polsce rozwinął się w okresie transformacji, wraz z wkroczeniem zagranicznych firm ubezpieczeniowych. Od tego czasu datuje się rozwój nie tylko całego obszaru nowych ubezpieczeń, ale również nowej grupy zawodowej - agentów ubezpieczeniowych. Oferują oni szereg produktów, a potencjalny klient może mieć czasami poczucie zagubienia. Warto znać podstawowe rodzaje ubezpieczeń, zanim podejmie się decyzję o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Każdy, kto analizuje wypłatę gaży za pracę analizuje odciągane z niej podatki. Ujęte są w niej obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, w tym chorobowe, rentowe, emerytalne i wypadkowe. Te ubezpieczenia jest obowiązany uiszczać pracodawca w sytuacji, kiedy pracownik ma umowę o pracę. W przypadku umów zlecenia i o dzieło obowiązują nieco inne zasady (np. brak składek chorobowych). Podpisując umowę o pracę, warto sprawdzić, jaki rodzaj ubezpieczenia wchodzi w jej zakres. Świadczenia wypłaca Zakład Usług Społecznych.

Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe

Obowiązkowym ubezpieczeniom majątkowym podlegają kierowcy oraz określone grupy zawodowe:

  • OC (odpowiedzialność cywilna)płacą kierowcy
  • OC z tytułu prowadzenia działalności rolniczej (rolnicy)
  • Ubezpieczenie budynków rolnych
  • OC radców prawnych
  • OC notariuszy
  • OC adwokatów
  • OC podmiotów medycznych realizujących świadczenia zdrowotne (podlegają mu szpitale, kliniki, przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie, ambulatoria itp.)

Ubezpieczenia nieobowiązkowe

Wszystkie pozostałe ubezpieczenia są nieobowiązkowe. Można je podzielić na:

  1. Ubezpieczenia osobiste, w tym dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa na życie chroni rodzinę ubezpieczonego w sytuacji, kiedy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby umrze lub nie będzie mógł wykonywać pracy, a także w przypadku długotrwałej choroby pozwoli przetrwać trudny czas.
  2. Ubezpieczenia materialne, w tym:

          – ubezpieczenia majątkowe (na wypadek kradzieży, pożaru, zalania, wichury, powodzi itp)

          – ubezpieczenia turystyczne, w ramach których można ubezpieczyć bagaż, zapewnić opiekę medyczną, transport medyczny, pomoc

            prawna (w miejscu destynacji),

         – ubezpieczenia finansowe, które zawierają firmy i instytucje finansowe, np. ubezpieczenie kredytu lub udzielanie innych gwarancji

           finansowych.

Stawki ubezpieczeń a także wysokość ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych ustalane są indywidualnie między ubezpieczycielem a osobą ubezpieczaną i zależą one od wielu czynników: wartości przedmiotu, podlegającego ubezpieczeniu, okresu trwania oraz szacowania wielu innych ryzyk. Podobnie rzecz się ma w przypadku ubezpieczeń na życie – tu bierze się pod np.uwagę wiek ubezpieczonego, jego stan zdrowia oraz kwotę ubezpieczenia.